Kimlik

hızlıYOL olarak kuruluş amacımız; teknolojiyi kullanarak iş ortaklarımıza sürdürülebilir fayda sağlamaktır.

Şirketimiz sektörlerin ihtiyaçlarına odaklanmaya önem vermektedir. Fayda sağlayacağı sektörü tanımadan, proje geliştirmek başarılı sonuçlar yaratmamaktadır. Bu açıdan şirketimizin ana prensiplerinden biri sektör odaklı ve fayda temelli çalışmalar yürütmektir.

Sektörden bağımsız olarak, her firmanın temel hedefi müşterilere ulaşmak ve onlara en iyi hizmeti sunmaktır. hızlıYOL, iş ortaklarının hedeflerine ulaşabilmeleri için, teknolojiyi yalın, hızlı ve etkin olarak kullanılmasını sağlar.

Bu hedef doğrultusunda iki ana fayda üzerine odaklanmaktayız;

- Müşteriye Erişim (Firma Tanıtımı)

- Süreç İyileştirme (Üretkenliği Arttırma)

Müşteriye Erişim kapsamında, web tasarım, mobil uygulama, SEO, internet reklamcılığı; süreç iyileştirme kapsamında, mobil uygulama, CRM, Web uygulama, altyapı geliştirme çalışmaları yapmaktayız.

Teknolojinin ana amacı sizin çalışma sisteminizi değiştirmek değil, size değer katmaktır. hızlıYOL olarak en doğru çözümün, müşteri hedeflerine uygun basit ve hızlı çözüm olduğuna inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda şablon çözümler, yüksek bakım giderleri, gereksiz maliyetler, hedefsiz yatırımlara son vererek, yaptığınız her kuruş yatırımı maksimum getiriye dönüştürmek istiyoruz.

Globalleşen dünyada teknolojik gelişmelere ulaşmak artık çok kolay fakat bu kolaylık, seçeneklerimizi arttırdığı gibi yanlış tercih yapma ihtimalimizi de arttırıyor. Bu ortamda, hızlıYOL’un sağladığı en büyük fayda doğru stratejiyi belirleyerek size ihtiyacınız kadarını vermektir.

Biz takım olarak, teknolojinin fayda sağladığı kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Farklı bir deneyim için sizleri bekliyoruz.

Unutmayalım ki,

“Stratejik başarısızlıklar, taktik başarılar ile düzeltilemez.”


hızlıYOL, altı ana değer üzerine kurulmuştur.

ETİK : hızlıYOL, yürüttüğü tüm projelerde etik değerlere önem verir. Bu sebeple, müşterilerine ve çalışanlarına yapamayacağı sözler vermez, rakipleri hakkında uygunsuz ifadeler kullanmaz, hakkında yapılan eleştirilere kulak tıkamaz.
AÇIKLIK : hızlıYOL, yaptığı çalışmalarla ilgili kimseden bilgi saklamaz. Her türlü soruya açık ve net olarak cevap vermekten kaçınmaz. Tüm çalışmalar şeffaflık içerisinde yapılır.
YENİLİK : hızlıYOL, yeniliğin uyarlanmasına büyük önem verir. Yenilik fayda sağladığı kadar anlamlıdır, bu yüzden teknolojik yenilikler takip edilir ve müşteriye en uygun olan önerilir. Uygun olan yenilik, şirketimiz tarafından sağlanamıyorsa açıklık ve etik değerlerimiz gereğince iş veren bilgilendirilir.
GİRİŞİMCİLİK : hızlıYOL, girişimciliği destekler. Müşterilerimiz yada çalışanlarımız şirketimizle ortak girişimler yapmak istediklerinde, şirketimiz bu fikirleri, değer ve kimliğiyle örtüştüğü sürece destekler.
LİDERLİK : hızlıYOL, sürdürülebilir liderliğe değer verir. Sürdürülebilir liderlik, yetkinlik ve takım çalışması ile mümkün olabilmektedir. Bu açıdan ne yaptığını bilen, stratejik hedefleri olan bir kadro ile lider takımın sürekli geliştirilmesi ana hedefimizdendir.
BİLGİ : Bilgi, şirketimizin ham maddesidir. Şirketimizde tüm çalışanlar bilginin paylaşılmasına değer verir ve daha fazla bilgiye ulaşmak için kendilerini ve birbirlerini geliştirirler.

Yukarıda belirtilen altı değer, şirketimizin tüm faaliyetlerinde ölçü teşkil edecek anayasamızı oluşturur. Bu değerlerle örtüşmeyen çalışanlarla çalışılmaz, projelerin içerisinde yer alınmaz.

Her koşulda müşteriye satış yapmak ana amacımız değildir. Önemli olan müşterinin güvenini kazanmaktır. Bu sebeple kısa vadede kaybettireceğini bilsek de değerlerimizden ödün vermeyiz.

“Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer.” Bill Cosby


Şirketimizin değer ve kimliğine uygun olarak, takım üyelerimizi 4 ana grup altında toplayabiliriz;

- İş Geliştirme Grubu

- Proje Yönetim Grubu

- Teknoloji Grubu

- Tasarım Grubu

Şirketimizin insan kaynakları politikası, kimlik ve değerlerimize uygun yukarıda belirtilen 4 ana gruptan birine katkı sağlayabilecek takım üyeleri ile çalışmaktır. Şirketimizin ücret politikası, teklif yapılan herkese açıklanır. Çalışanların özel talepleri sebebiyle ücret politikasında değişiklik yapılmaz.


Html5_CSS3
Javascript
jQuery
Php
Php

Şirketimiz, gelişimi ölçülebilir üç ana başlık altında incelenmektedir.

Üretkenlik: Yıllık olarak tamamlanan kişi başı proje hacmi ile ölçülmektedir.

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti, projenin sonunda yapılan anketle ölçülmektedir.

Müşteri İlgisi: Müşteri ilgisi web sitemize giren potansiyel müşteri sayısı ve sitede geçirdikleri ortalama süre ile ölçülmektedir.

Teknoloji firması olarak müşterilere değer katan projeler geliştirmeyi hedef bu amaçla yaptığımız her proje aşağıda belirtilen süreçlerden geçmektedir;

- Proje Değerlendirme Çalışması

- Proje Hedeflerinin Belirlenmesi

- Proje Planının Oluşturulması

- Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması

Gelişme ancak sistemli veri üretimi ile mümkün olabilmektedir, Bu açıdan her müşteri için yapılan tüm çalışmalara harcanan kaynaklar şirket veri tabanında ayrı ayrı tutulur.

Şirketimizde çalışan herkes öncelikle şirket içi eğitime tabi tutulur. Daha sonra her çalışan için yıllık eğitim planlaması yapılır. Şirketimizin çalışanlar açısından ana amacı sürekli kendini geliştiren ekipler oluşturmaktadır.

Öncelikli Gelişme Alanları

WebGL
Scrum
MÜŞTERİLER
  SÜREÇLER