İNSAN KAYNAKLARI 'INDA CHATBOT

ChatBot ’lar, İnsan Kaynakları departmanı iş süreçlerinde, tekrar eden işlerin azaltılması ve üretkenliğin artması için çok etkili ve modern bir çözümdür. ChatBot ’lar çalışanlarla doğal bir iletişim kurarak İnsan Kaynakları personelinin yetişemediği noktalarda, 7/24 destek sağlar.

Doğru tasarlanmış bir ChatBot projesi, şirketin kurumsal kimliğine uygun bir dil ile çalışan memnuniyetini arttırır ve iletişimin hep aynı kalitede olmasını sağlar.

ChatBot farklı mesajlaşma ortamlarına konumlandırılabilir. Bu ortamlar şu şekilde sıralanabilir;

Arayüzler

- Web Sitesi,

- Facebook Messenger,

- Skype for Business,

- Mobil Uygulama,

Bu ortamlardan hangisinin kullanılacağı firmanın ihtiyaç ve imkanlarına göre belirlenir.

“İnsan Kaynakları ChatBot ’u çalışanlar ile kurduğu ilişki sayesinde İnsan Kaynakları karar süreçlerinin daha analitik hale getirilmesi için gerekli olan büyük veri havuzunu oluşturur.“

İnsan Kaynakları ChatBot ’ları

ChatBot ’lar İnsan Kaynakları departmanınca 3 ana amaç için tercih edilmektedir;


Operasyonel ChatBot: İnsan Kaynakları ‘nın günlük operasyonlardaki üretkenliğini arttırmak için departmana sık sorulan sorulara cevap veren, izin, fazla mesai, eğitim, bordro gibi işlevleri yöneten bir ChatBot departmanının iş yükünü azaltabilir.


Oryantasyon ChatBot ‘u: İnsan Kaynakları ‘nın tekrar eden sorumluluklarından biri de yeni işe alınan personelin oryantasyon sürecidir. Bu sürecin yönetimini bir ChatBot ’a bırakmak yeni personelin firmaya bakışını farklılaştırırken aynı zamanda sürecin verimliliğini artırır ve İnsan Kaynakları personelinin de iş yükünü azaltır. Özet olarak, ChatBot yeni personelin bir nevi danışmanı olarak şirket ve ekibi tanıtıp, günlük hatırlatmalar yapıp, oryantasyon geri bildirim imkanları sunarken süreci daha ölçülebilir yani yönetilebilir hale getirir.


Ön Eleme ChatBot ‘u: İş başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve mülakat aşamaları İnsan Kaynakları departmanı için yorucu bir süreçtir. Özellikle iş başvurularının %20 - %30 ‘unun ilgili pozisyona uygun olmadığı düşünülürse, yüksek başvuru alan pozisyonlarda ön eleme yapılması oldukça zaman kaybettirebilmektedir. Ön elemeyi bir ChatBot ’un yapması, pozisyona uygun olmayan adayları otomatik olarak yönlendirmesi ve ön mülakat ile ilgili sonuçları İnsan Kaynakları ekibine sunması sürecin çok daha verimli işleyebilmesini sağlar. Ayrıca geri dönüşlerin ChatBot üzerinden yapılması, adayların en büyük şikayeti olan geri dönüş olmaması konusunda iyileşme sağlayacaktır.


ChatBot ROI

1.000 ‘in üzerinde personeli olan firmalarda özellikle operasyonel ChatBot ’un yüksek ROI (Yatırımın Geri Dönüşünü) sağladığını söyleyebiliriz. Aşağıda konu ile ilgili grafiği inceleyebilirsiniz.

Detaylar için makalemizi inceleyebilirsiniz.

CHATBOT