İNŞAAT YÖNETİMİNDE CHATBOT ÇÖZÜMLERİ

İnşaat sektörü teknoloji kullanımı konusunda oldukça geride kalmış bir sektördür. Özellikle uygulama noktasında teknolojinin nimetlerinden faydalanmamaktadır. Bunun sebeplerinden en önemlisi, teknolojinin etkin kullanılabilmesi için süreçlerin iyileştirilmesinin zorunlu olmasıdır. Eğer sizin süreçleriniz doğru tanımlanmamışsa teknolojiyi kullanmak sadece bu karışıklığın ortaya daha net çıkmasına neden olacak, bu sebeple çalışanlar bu durumdan rahatsız olacaklardır.

Grafikte inşaat sektöründe üretkenliğin ne kadar geri kaldığı açık olarak görülmektedir. Bu geri kalmanın ana sebeplerinden biri teknolojinin etkin ve doğru kullanılamamasıdır.

Problemler

- Raporlama Sıkıntısı: Özellikle şantiye faaliyetlerin raporlanmasında ciddi aksamalar yaşanmaktadır.

- Şantiye Takip: Özellikle iş adımlarının, kaynak hareketlerinin takibinde sorunlar yaşanmaktadır.

- İş Güvenliği: İş güvenliği konusunda şantiyeyi durduran kaza sayısı fazladır.

- Bilgiye Ulaşma Zorluğu: Şantiye ve teknik ofis kopukluğu sebebiyle çoğunlukla etkin bilgiye ulaşılamamaktadır.

- Planlama ve tasarım yazılımlarının birbirinden kopuk çalışır.

- Tasarımın güncel hali şantiyede bulunmaz.

- Hak-ediş raporlarının hazırlanmasında güçlükler yaşanır.

- Az tecrübeli saha personelinin sebep olduğu uygulama hataları olur.

- Taşeron yönetiminde aksaklıklar yaşanır.

- Doküman yönetiminde sıkıntılar yaşanır.

- BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) kullanımında sıkıntılar yaşanır.

- İş yoğunluğu sebebiyle, çalışanların doğru kararlar alamaması sorunlar oluşturur.

- Orta düzey tecrübeli yöneticilerin tekrar eden işlerle çok fazla zaman kaybeder.


Yukarıda sayılan problemlerin çözümü için ChatBot temelli asistanların kullanılmasının faydalı olacağı öngörülmektedir.

Çözüm

ChatBot asistanlar ile özellikle 5 inşaat iş akışına odaklanılarak ciddi bir verimlilik ve yönetim kalitesinde artış sağlanabilir. Projemiz ile şantiyede veri kaybına neden olan, kritik öneme sahip BEŞ İŞ AKIŞI için akıllı asistanımız ile destek sağlıyoruz.

- Aktivite Takibi

- İş Güvenliği

- Kaynak Yönetimi

- Stok Yönetimi

- Tasarım Koordinasyonu

ChatBot temelli asistanlar şantiyede IoT ile entegre çalışarak, ana şantiye sorunlarını çözebilir.

Nasıl ?

Şantiyede çalışanların ChatBot asistanlar ile iş süreçlerinin kontrol ve yönetimi sağlanacaktır. Lokasyon bazlı yönetim içinse ilk aşamada beacon’lar kullanılacaktır. Bu süreçte planlama programları entegre çalışacak bir çözüm sayesinde planlama süreçleri otomotize edilecektir.

Bunlara Dikkat Edin !

- Gereksiz şantiye mobil uygulamalar ile zaman harcamayın. (Ne yazık ki kullanılma ihtimalleri düşüktür.)

- Şantiye dinamiğine uygun bir çözüm geliştirilmelidir.

- Geliştirilen çözüm internet yokken de çalışabilmelidir.

- ChatBot asistan ile mühendislerin günlük sorunlarına çözüm sağlayabilir ve teknik sorularına otomatik cevap verebilirsiniz.

- ChatBot zamanında, yerinde doğru uyarılar yapmalıdır.
CHATBOT