İNŞAAT YÖNETİMİNDE CHATBOT ÇÖZÜMLERİ

İnşaat sektörü teknoloji kullanımı konusunda oldukça geride kalmıştır. Özellikle uygulama noktasında teknolojinin nimetlerinden faydalanmamaktadır. Bunun sebeplerinden en önemlisi, teknolojinin etkin kullanılabilmesi için süreçlerin iyileştirilmesinin zorunlu olmasıdır. Eğer süreçler doğru tanımlanmamışsa, teknolojiyi kullanmak sadece bu karışıklığın ortaya daha net çıkmasına neden olacak, bu sebeple çalışanlar bu durumdan rahatsız olacaklardır.

Grafikte inşaat sektöründe üretkenliğin ne kadar geri kaldığı açık olarak görülmektedir. Bu geri kalmanın ana sebeplerinden biri teknolojinin etkin ve doğru kullanılamamasıdır.

Problemler

- Raporlama Sıkıntısı: Özellikle şantiyede faaliyetlerin raporlanmasında ciddi aksamalar yaşanmaktadır.

- Şantiye Takip: Özellikle iş adımlarının ve kaynak hareketlerinin takibinde sorunlar yaşanmaktadır.

- İş Güvenliği: İş güvenliği konusunda şantiyeyi durduran kaza sayısı oldukça fazladır.

- Bilgiye Ulaşma Zorluğu: Şantiye ve teknik ofis arasındaki kopukluk sebebiyle çoğunlukla etkin bilgiye ulaşılamamaktadır.

- Planlama ve tasarım yazılımları birbirinden kopuk çalışır.

- Tasarımın güncel hali şantiyede bulunmaz.

- Hak-ediş raporlarının hazırlanmasında güçlükler yaşanır.

- Az tecrübeli saha personelinin sebep olduğu uygulama hataları çoktur.

- Taşeron yönetiminde aksaklıklar yaşanır.

- Doküman yönetiminde sıkıntılar yaşanır.

- BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) kullanımında sıkıntılar yaşanır.

- İş yoğunluğu sebebiyle, çalışanların doğru kararlar alamaması sıkça sorunlar oluşturur.

- Orta düzey tecrübeli yöneticiler tekrar eden işlerle çok fazla zaman kaybeder.


Yukarıda sayılan problemlerin çözümü için yapay zeka temelli ChatBot -dijital asistanların- kullanılmasının faydalı olacağı öngörülmektedir.

Çözüm

ChatBot dijital asistanlar ile özellikle 5 inşaat iş akışına odaklanılarak, ciddi bir verimlilik ve yönetim kalitesinde artış sağlanabilir. Projemiz ile şantiyede veri kaybına neden olan, kritik öneme sahip BEŞ İŞ AKIŞI için akıllı asistanımız ile destek sağlıyoruz.

- Aktivite Takibi

- İş Güvenliği

- Kaynak Yönetimi

- Stok Yönetimi

- Tasarım Koordinasyonu

ChatBot temelli asistanlar şantiyede IoT ile entegre çalışarak, ana şantiye sorunlarını çözebilir.

Nasıl ?

Şantiyede çalışanların, ChatBot asistanlar ile iş süreçlerinin kontrol ve yönetimi sağlanacaktır. Konum bazlı yönetim içinse ilk aşamada beacon’lar kullanılacaktır. Bu süreçte planlama programlarıyla entegre çalışacak bu çözüm sayesinde planlama süreçleri otomatize edilecektir.

Bunlara Dikkat Edin !

- Gereksiz şantiye mobil uygulamalar ile zaman harcamayın. (Kullanılma oranları çok düşüktür.)

- Şantiye dinamiğine uygun bir çözüm geliştirilmelidir.

- Geliştirilen çözüm internet yokken de çalışabilmelidir.

- ChatBot asistan ile mühendislerin günlük sorunlarına çözüm sağlanmalı ve teknik sorularına otomatik cevap verilmelidir.

- ChatBot zamanında, yerinde ve doğru uyarılar yapmalıdır.
CHATBOT