EVİMİN DEĞERİ FACEBOOK UYGULAMASI KULLANIM KURALLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İş bu EVİMİN DEĞERİ FACEBOOK UYGULAMASI KULLANIM KURALLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI (Kısaca KURALLAR olarak anılacaktır) hızlıYOL Teknoloji Yazılım Reklam ve Danışmanlık Limited Şirketi ( Kısaca hızlıYOL olarak anılacaktır ) tarafından yayınlanmaktadır. Evimin Değeri FACEBOOK UYGULAMASI ’nı (Kısaca UYGULAMA olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen iş bu KURALLAR ’ı okuyunuz (bu KURALLAR içerisinde kullanıcı olarak tanımlanmaktasınız) bu KURALLAR ’ı kabul etmediğiniz taktirde UYGULAMA ’yı kullanmayınız UYGULAMA ’ya izin verilmesi halinde KURALLAR ’ın kabul edildiği varsayılacaktır.

KURALLAR

http://www.hizliyol.com/FacebookUygulamasiKullanimKurallariveGizlilikPolitikasi.html adresinde yayınlanmaktadır. hızlıYOL, KURALLAR ’ın tamamını veya bir bölümünü herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler aynı yerde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır.

1. Evimin Değeri, sadece apartman dairelerinin belirli kabuller altında yaklaşık maliyetlerinin bulunması için hazırlanmış bir facebook messenger uygulamasıdır. Uygulamadan elde edilen değerleme sadece bilgi amaçlı olup, resmi bir sonuç değildir.

2. Uygulama üzerinde elde edilen bilgiler, adınız, soyadınız, facebook sayfasında bulunan bilgilerden ibarettir. Siz facebook sayfamızla mesajlaşmaya başlamadan size herhangibir mesaj gönderilmeyecektir. İlk talebin sizden gelmesine özen gösterilecektir.

3. Sizden alınan bilgiler istatistik amaçlı kullanılacaktır. Uygulama hazırlanış amacıyla evinizin değerini hesaplamak için ahzırlanmıştır. Uygulama reklam, tanıtım veya promosyon amaçlı değildir.

4. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması, yasal yükümlülükler, hizmet kalitesinin arttırılması, istatistiksel değerlendirmeler, hizmetlerin sunulması amaçlarıyla; hızlıYOL, kullanıcının IP adresini tespit etmekte, kullanıcıların izin verdikleri içerik ve kimlik bilgilerini ve diğer bilgileri saklamakta, çeşitli kampanyalarda ve kullanıcının izin verdiği diğer durumlarda kampanyaya katılan veya izin veren kullanıcının bu bilgilerini sponsor, reklam veren ve ilgili diğer kişilere vermektedir.

5. hızlıYOL, iş bu KURALLAR ’da ve kullanıcı ile akdettiği sözleşmelerde aksi belirtilmedikçe veya işin gereği veya halin icabından verilmesi gerektiği ortaya çıkmadıkça UYGULAMA aracılığıyla aldığı ve/veya kullanıcının beyan ettiği bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda hızlıYOL, iş bu madde içerisinde belirtilen bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

b. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

6. hızlıYOL, üçüncü kişilere ait başka web sitelerine, içeriklere ve dosylara link verilebilir. Bu linkler sadece bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla yer almakta olup; ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. UYGULAMA ’da bulunan linkler vasıtasıyla erişilen web UYGULAMA ’ları, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında hızlıYOL ’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

7. UYGULAMA ’nın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), tüm unsurları (hızlıYOL ’un telif haklarına tabi çalışmalar) hızlıYOL ’a ait ve/veya hızlıYOL tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, hızlıYOL bilgilerini, içeriklerini ve hızlıYOL ’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya başkasının bu bilgilere ve içeriklere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, bilgi ve içeriklere hızlıYOL ’dan izin alınmadan internet bağlantısı (link) veremez, her hangi bir içeriği başka bir sunucuya veya kablosuz veya internet tabanlı araca çerçeveleyemez (frame) veya aynalayamaz (mirror), tersine mühendislik yapamaz, benzer fikirler, fonksiyonlar kullanarak veya herhangi bir şekilde benzerlik taşıyacak ürünler üretmek için hizmetlere her hangi bir şekilde ulaşamaz, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı hızlıYOL ’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

8. UYGULAMA ’da yer verilen konut değerleme çalışması tamamen istatistiksel bir çalışmaya dayanmakta olup, kullanıcı açısında sadece bilgi olarak kullanılması için hazırlanmıştır. Değerleme sonucu hiç bir şekilde yatırım tavsiyesi, dairenin değerini belirlemek amacıyla kullanılmamalıdır. UYGULAMA ’da sağlanan bilgi, içerik, deneyim, fikir, ifade, tavsiye veya diğer veri ve bilgilerin doğrudan veya dolaylı sonucu olarak doğabilecek olan her türlü fiil, sonuç veya olumsuz duruma ilişkin olarak hızlıYOL ’un hiç bir türlü sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

9. UYGULAMA üzerinde sunulan bilgi, içerik ve hizmetlerin kesintisiz, güvenli ve hatasız olacağına ilişkin hizli tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. hızlıYOL internetin yapısında var olan problemlerden, UYGULAMA ’da sunulan hizmetler ve UYGULAMA kullanılırken veri kaybı sonucu doğurabilecek tarayıcı kazalarından sorumlu olmayacaktır. Elektronik virüsler, solucanlar gibi UYGULAMA ’nın görüntülenmesi veya kullanımı neticesinde oluşabilecek aksaklık ve problemlere karşı da hızlıYOL hiçbir garantide bulunmamaktadır.

10. hızlıYOL, uygulamada bulunan görsellerin, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu görsel, bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve içerikler sebebiyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcının UYGULAMA ’yı kullanarak gerçekleştirdiği her işlem ve eylem ile gönderdiği her bilgi, görsel ve içerikten kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

11. Kullanıcı, UYGULAMA aracılığı ile gönderdiği, oluşturduğu veya derlediği içeriklerin herhangi bir mecrada ve herhangi bir biçimde reklam ve pazarlama amaçları için de dahil olmak üzere hızlıYOL veya her hangi diğer kişi veya kurumlar tarafından kullanıcıdan her hangi bir izin alma gereği olmaksızın serbestçe kullanılabileceğini, çoğaltılabileceğini, yayınlanabileceğini, tercüme edilebileceğini ve dağıtabileceğini kabul eder.

12. hızlıYOL, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kullanıcının UYGULAMA ’ya erişimine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

EVİMİN DEĞERİ FACEBOOK MESSENGER CHATBOT UYGULAMASI KULLANIM KURALLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI